Editor-in-Chief 

Syafrinal

Muhammad Wali

Associated Professor, AMIK Indonesia

 

Associate Editors 

Syafrinal

Syarifuddin

Lestari Jaya Institute

 
Member of Editorial and Reviewer Board

Khairul Amri

Dr. Khairul Amri, SE., M.Si

Lestari Jaya Institute

 

Nasir

Dr. Nasir

Universitas Serambi Mekkah

 

Syafrinal

Syafrinal

Associated Professor, STMIK Indonesia

 

Abdus Salam

Abdus Salam

AMIK Indonesia

 

Fathurrahmad

Fathurrahmad

AMIK Indonesia

 

Daniel Aprizal

Daniel Aprizal

Universitas Syiah Kuala